LUK Reservdelar 28.07.2008

Tillverkare av europeiska bilar styr riktningen för utvecklingen av kvalitetsprodukter:
- Konstant utveckla nya lösningen för transmissions fordon, som t.ex. dubbelmassas svänghjul och SAC självstyrande kopplingar
- Var fjärde ny bil i Finland har LUK:s koppling
- Vårt utbud omfattar Nordens europeiska bilmärken

 

REpSet-kopplingssats
Kopplings experten, LUK:s dotterbolag, LuK-Aftermarket Service har levererat produkter, apparater och service för ettermarknaden i bilindustrin sedan 1976. Redan i början märkte man behovet hos reparatörer och bilägare att man behöver ett paket som innehåller allt. För att reparera en sliten koppling behövs det tre nödvändiga komponenter:
- Ny lamell
- Ny tryckplatta
- Ny trycklager

Endast exakt kompatibilitet av dessa tre delar säkrar säkrar växelns funktion. LUK-Aftermarket Service levererar även andra delar för växeln, som t.ex. fett med hög smältpunkt, fjädrar, beslag och vajer.

Kopplingssatserna erbjuder kunderna i enlighet med LUK:s affärside; kvalitet, säkerhet och service.


LuK kopplingssatser har uppnått under årens lopp ett gott rykte. De är grunden för utveckling, vars syfte är att producera nya tjänster för kopplingens underhåll och reparation.

Dubbelmassa svänghjul

Dubbelmassa svänghjul (DMF), har två roterande massor som är förenade med varandra med ett fjäderdämpare system. Detta orsakar ett högt tröghetsmoment och stor dämpningsfaktor.

Fördelar: vibrationer orsakade av transmissionen reduceras, varigenom bullret kommer att minskas, i synnerhet när motorn är igång vid låga varvtal. Därmed erhålls är jämnare gång förbättras körkomforten vid låga varvtal vid körning och bidrar till lägre bränsleförbrukning.

LUK tillverkar denna teknologi till över 20 biltillverkare omkring världen. En fjärde del av personbilarna i Europa är utrustade med dessa svänghjul. De används i bilar som t.ex. Audi, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Volvo och Volkswagen.

Kopplingar med svänghjul som är dämpta

Kopplingar som är utrustade med dämpat svänghjul (DFC) är en vidareutvecklad version av dubbelmassa svänghjulet. DE är uppbyggda med lamell, tryckplanta och vevaxelns bultar fungerar tillsammans med DFC modulerna. Tack vare den enhetliga strukturen av det totala djupet för växeln och antalet delar kan reduceras. Att installera kopplingen blir lättare, och de används alltmer i framhjulsdrivna fordon.

Fördelar: DFC är mindre och lättare än DMF och de har färre obalanser. Tack vare sin modulär uppbyggning, är de lättare att installera. De är också snabbare att installera och installationen är mindre möjlighet för misstag. Detta resulterar i kostnadsbesparingar.

Självjusterande kopplingar
Självjusterande kopplingar (SAC) kompenserar automatiskt för slitage på friktionsytan av styrsystemet, som upprätthåller trycket på pedalen oförändrad.

Fördelar: Pedaltrycket förblir konstant under hela livslängden. Slitage toleransen förblir högre och kopplingens livslängd förlängs på grund av självreglering.

 

Land: Tyskland
http://www.luk.com/

 

Läs mera: Om varumärken

Kamasa Tools 29.01.2024
Yato Verktyg 25.01.2024
Ryobi elverktyg 20.01.2024
JOM tuningdelar 15.01.2024
GMB Reservdelar 10.09.2016
GLO Reservdelar 10.09.2016
LPR Reservdelar 10.09.2016
Dolz Reservdelar 10.09.2016
Snr Reservdelar 10.09.2016
Moog Reservdelar 10.09.2016
Mann Reservdelar 10.09.2016
Trw Reservdelar 10.09.2016
NK Reservdelar 10.09.2016
Defa Reservdelar 28.01.2015
Alco Reservdelar 14.02.2011
NGK Reservdelar 28.07.2008