Personuppgift behandling

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Ansvaret för behandling av personuppgifter för webbutiken Delar24.se ligger hos det privata aktiebolaget LADU24 OÜ (organisationsnummer 11430577), adress Mustamäe tee 55, Tallinn, Estland, e-post info@Delar24.se.

Personuppgifter som behandlas
- namn, telefonnummer och e-postadress;
- leveransadress för varor;
- bankkontonummer;
- kostnad av varor och tjänster samt betalningsinformation (köphistorik);
- information om kundstöd.

Syftet för behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas för att hantera kundens order och leverera varorna.

Uppgifter om köphistorik (köpdatum, vara, mängd, kundens uppgifter) används för att upprätta översikter över köpta varor och tjänster samt för analys av kundpreferenser.

Bankkontonumret används för återbetalning av belopp till kunden.

Personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och kundens namn behandlas för att lösa frågor angående tillhandahållande av varor och tjänster (kundstöd).

IP-adressen eller andra nätverksidentifierare av webbutikens användare behandlas för tillhandahållande av webbutiken som informationssamhällets tjänst och för statistik över webbanvändning.

Juridisk bakgrund
Personuppgifter behandlas för verkställande av avtalet med kunden.

Personuppgifter behandlas för uppfyllande av en lagstadgad skyldighet (t ex redovisning och lösning av konsumenttvister).

Mottagare av personuppgifter
Personuppgifter överlämnas till webbutikens kundstöd för administrering av köp, köphistorik och lösning av kundproblem.

Namn, telefonnummer och e-postadress överlämnas till den leverantör av transporttjänst som kunden har valt. Om det handlar om vara som levereras med kurir överlämnas även kundens adress förutom andra kontaktuppgifter.

Om webbutikens redovisning hanteras av en tjänsteleverantör överlämnas personuppgifter till tjänsteleverantören för redovisningsåtgärder.

Personuppgifter kan överlämnas till leverantörer av it-tjänster om detta är nödvändigt för säkerställande av webbutikens funktion eller webbhotelltjänsten.

Säkerhet och åtkomst till data
Personuppgifter lagras i servrar av Zone Media OÜ som är belägna antingen i en EU-medlemsstat eller i en medlemsstat av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Data kan överföras till länder med adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionens bedömning och bolag i USA som är med i Privacy Shield-ramverket.

Webbutikens anställda som kan ta del av personuppgifter för att lösa tekniska frågor angående användning av webbutiken och tillhandahålla kundstödstjänster beviljas åtkomst till personuppgifter.

Webbutiken vidtar relevanta fysiska, organisatoriska och informationstekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olovlig förstöring, förlust, ändring eller åtkomst och offentliggörande.

Överlämnande av personuppgifter till webbutikens personuppgiftsbiträden (t ex leverantör av transporttjänst, webbhotell) sker i enlighet med avtal tecknade mellan webbutiken och personuppgiftsbiträdena. Personuppgiftsbiträden bör tillämpa relevanta skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

Granskning och korrigering av personuppgifter
Man kan granska sina personuppgifter och korrigera dem i webbutikens användarprofil. Vid köp utan användarkonto kan man ta del av personuppgifter via kundstödet.

Återkallelse av samtycke
Om behandling av personuppgifter sker på basis av kundens samtycke har kunden rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela detta till kundstödet via e-post.

Lagring
Personuppgifter raderas vid stängning av kundkontot hos webbutiken, utom när sådana uppgifter behöver lagras för redovisning eller lösning av konsumenttvister.

Vid köp i webbutiken utan användarkonto lagras köphistoriken i tre år.

Vid tvister angående betalningar och konsumenttvister lagras personuppgifter fram till betalning av fordringen eller utgången av preklusionsfristen.

Personuppgifter som är nödvändiga för redovisning lagras i sju år.

Radering
För radering av personuppgifter ska man kontakta kundstödet via e-post. Begäran om radering besvaras senast inom en månad och perioden för radering av uppgifterna specificeras.

Överföring
En begäran om överföring av personuppgifter sänt via e-post besvaras senast inom en månad. Kundstödet identifierar personen och meddelar vilka personuppgifter som överförs.

Direktreklammeddelanden
E-postadressen används för sändning av direktreklammeddelanden om kunden har gett sitt samtycke till detta. Om man inte längre vill få direktreklam, klicka på en särskild länk i e-postmeddelandets sidfot eller kontakta kundstödet.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring (profilering) har kunden rätt att vid varje tid lämna in invändningar mot befintlig och framtida behandling av sina personuppgifter, bl a profilanalys för direktmarknadsföring, genom att meddela detta till kundstöder via e-postadress info@Delar24.se

Lösning av tvister
Lösning av tvister angående behandling av personuppgifter sker via kundstödet, kontakt info@Delar24.se. Tillsynsmyndighet: Republiken Estlands dataskyddsinspektion (info@aki.ee).