Mitsubishi L400 Skåp (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) (64kW) 9/1996-6/2005 Bildelar