Toyota CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_, VCV10R) (138kW) 6/1991-8/1996 Bildelar