Toyota CAMRY Sedan (_V1_) 2.0 (SV11_) (79kW) 2/1983-10/1986 Bildelar