Toyota CAMRY Kombi (_V1_) 3.0 (VCV10_) (138kW) 9/1991-7/1996 Bildelar