Toyota HIACE IV Buss (_H1_) 2.4 (RZH103, RZH183) (88kW) 8/1989-8/2003 Bildelar