Vilka garantivillkor som gäller?

För bildelar 1 år eller 20 000 km. För varor med ett visst bytesintervall bestämt av biltillverkaren (såsom filter, tändstift mm) förkortas garantins längd enligt det, av biltillverkaren bestämda miltalet. Garantin för extrautrustning, tillbehör och verktyg är 6 månader.

1. Garantin gäller endast de produkter som Delar24.se har sålt.

2. Garantin täcker produktens material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte normalt slitage i samband med produktens användning (t.ex. slitage på bromsklossar).

Om en produkt har material- eller tillverkningsfel åtar Delar24.se sig att reparera, byta ut eller ersätta produkten, om material- eller tillverkningsfel har gjort produkten oanvändbar.

Garantin omfattar inte fel som har orsakats av:
- Normalt slitage
- Bristande underhåll
- Felaktig montering
- Felaktig användning
- Fel orsakade av övriga yttre faktorer
- Bildelar till bilar som används för tävling

3. Garantin börjar löpa från och med att produkten överlämnas från Delar24.se till konsumenten.
Garantin gäller endast för produktens förstahandsanvändare.
Om produkten eller delen byts ut förlängs inte dess ursprungliga garantitid.

4. Delar24.se har rätt att öppna produkten med fel i felsökningssyfte.

5. Om en kund bestrider Delar24.se:s expertutlåtande avseende produktens garanti skickas produkten till en oberoende expert för utredning (t.ex. samarbetspartner, tillverkarfabrik el.dyl.). Vid sådana fall är handläggningstiden max 2 månader. Om expertutredningen inte blir färdig inom den tiden, ersätts produkten.
Garantiutredningen bekostas normalt av Delar24.se.

6. Delar24.se är inte förpliktigad att ersätta tillkommande kostnader som bytet av garantiprodukten kan medföra.

7. Produkten som har ersätts återlämnas inte.

8. Om en produkt inte accepteras som en garantiprodukt har Delar24.se rätt att förstöra produkten efter 30 dagar om inte den som har lämnat in garantianspråket kräver att produkten skall återlämnas.