Delar24.se användar- och returvillkor

1. Giltighet av försäljningsvillkor
1.1. Försäljningsvillkor gäller vid köp av varor och tjänster mellan webbutik Delar24.se köparen (härefter Konsumenten) och företaget LADU24 OÜ (härefter Webbutiken).

1.2. Utöver föreliggande villkor regleras rättsförhållanden som uppkommer vid köp av varor från webbutiken Delar24.se av obligationsrätten (härefter VÕS), konsumentskyddslagen (TKS) och annan lagstiftning som gäller i Estland.

1.3. Webbutiken Delar24.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningsvillkoren. Dessa förändringar reflekteras på Delar24.se webbplatsen.

2. Prisinformation
2.1. Alla priser på Delar24.se webbutik inkluderar estniska momsen på 20%.

2.2. Priset inkluderar inte transportkostnader som läggs till enligt leveransmetoden som Konsumenten har valt. Vid en felaktigt beställd order av Konsumenten står Konsumenten för returkostnader vid retur av varor.

2.3. Priserna gäller från beställningen tills den sista betalningsdagen av beställningen upphör (14 dagar efter att man har lagt beställningen).

2.4. Om beställningen har skickats innan förändringen av försäljningsvillkor eller priser, justeras villkoren som gällde vid beställningen mellan Konsumenten och Delar24.se till rättsförhållanden som uppkommit.

2.5. Webbutiken Delar24.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningspriserna. Dessa förändringar reflekteras på Delar24.se webbplatsen.

3. Orderläggning
3.1. Lägg de önskade produkterna i kundvagnen.

3.2. Klicka på ”varukorg” för att lägga ordern.

3.3. Välj därefter om du vill beställa som engångskund eller regelbunden kund.

3.4. Fyll i de obligatoriska uppgiftsfälten i kassan, välj den mest lämpliga leveransmetoden för dig och klicka på länken ”Beställ”. Displayen visar då räkningen som man kan enkelt betala via bank eller andra betalningslösningar i den valuta som används av bankerna i inköpslandet. Uppgifter om betalning, tillsammans med alla tillämpliga statliga skatter och extra avgifter visas på skärmen i orderbekräftelsen som också skickas via e-post.

3.5. Fyll i fälten på sidan med uppgifter och orderbekräftelse noggrant eftersom riktigheten och noggrannheten av den angivna informationen påverkar hur snabbt och smidigt dina beställda varor levereras samt hur en senare tvist eller skadereglering löses.

3.6. Ordrar som beställts via webbutiken är behandlade på vardagar Mån-Fre kl. 10-18. Om beställningen gjorts på fredag efter kl. 18, kommer den att behandlas efterföljande måndag.

4. Ikraftträdandet av köpeavtalet
4.1. Med varuköpeavtalet åtar Delar24.se sig att ge Konsumenten varan som redan existerar, tillverkas eller som Delar24.se kommer att förvärva i framtiden och att möjliggöra överföring av äganderätten till Konsumenten; Konsumenten åtar sig att betala till Delar24.se webbutiken fakturabeloppet för varan och att ta emot leveransen.

4.2. Ordrar som inte betalats i tid makuleras efter 14 dagar från att beställningen gjordes.

4.3. Köpeavtalet börjar gälla efter att Konsumentens betalning har mottagits av Webbutikens bankkonto.

5. Leverans
5.1. Efter att köpeavtalet har träfat i kraft, slutför Webbutiken Delar24.se beställningen och ger den över till företagets logistikpartner för leverans.

5.2. Angivna leveranstider på Webbutikens webbplats börjar gälla när betalningen har mottagits av LADU24 OÜ bankkonto.

5.3. För att undvika förseningar vid leveransen ska man vara noggrann och ange rätt och giltiga leveransuppgifter vid beställningen.

5.4. Webbutiken Delar24.se är inte ansvarig för leveransförseningar ifall varan har getts över till logistikpartnern i tid men när leveransförseningar orsakats av omständigheter som webbutiken Delar24.se inte hade kunnat påverka eller förutse.

6. Ångerrätt
6.1. Efter att ha mottagit varorna har Konsumenten rätt att frånträda avtalet som ingåtts i webbutiken under 14 dagar utan att ange något skäl.

6.2. Varan måste returneras med det ifyllda returformuläret, returformuläret kan laddas ner här:
RETURBLANKETT AV VAROR

6.3. Vid försämring av tillståndet av den returnerade varan är Konsumenten ansvarig för värdeminskning av varan enbart om den har orsakats av att använda varan för något annat än att säkerställa artikelns natur, egenskaper och att den fungerar. För att säkerställa artikelns natur, egenskaper och att den fungerar, bör Konsumenten hantera och använda den endast så som han skulle vara tillåten att göra det i butiken vanligtvis.

6.4. För att returnera varan ska man lämna in en ansökan för att häva köpet av varan. Formuläret för ansökan finns på webbutiken Delar24.se hemsida och den ska skickas ifylld till info@Delar24.se senast 14 dagar efter mottagandet av varan.

6.5. Konsumenten skall returnera varan inom 14 dagar efter att ansökan lämnats in, eller kunna bevisa att varan har överlämnats till logistikföretaget.

6.6. Webbutiken Delar24.se gör återbetalningen till Konsumenten inom 14 dagar efter mottagandet av ansökan om frånträdande.

6.7. Konsumenten är ansvarig för att leverera returen till säljaren inom 14 dagar från att ha lämnat in ansökan. Ifall säljaren inte har fått returen inom den angivna tidsgränsen kan återbetalningen dröja fram till dagen då returen har mottagits av säljaren.

6.8. Alla kostnader som Konsumenten har stått för enligt avtalet ska återbetalas, bland annat leveranskonstnader, förutom när Konsumenten uttryckligen valt en annan leveransmetod än den billigaste leveransmetoden som företaget erbjuder, dvs. att Webbutiken behöver inte återbetala kostnader som överstiger kostnader för den vanliga leveransmetoden.

7. Force majeure
7.1. Webbutiken Delar24.se är inte ansvarig för skador eller dröjsmål vid leveransen av varorna till Kunden ifall skadan eller dröjsmålet orsakas av omständigheter som webbutiken Delar24.se inte hade kunnat påverka eller förutse.

8. Behandling av personuppgifter
8.1. Genom att fylla i uppgifter i webbutiken och att ge sitt godkännande ger Konsumenten rätten att samla in och behandla Konsumentens personuppgifter (namn, telefonnummer, leverans- och/eller hemadress, e-postadress) samt att överföra personuppgifter till logistikpartnern för leverans av varor.

8.2. Webbutiken Delar24.se har rätt att använda Konsumentens bostads- och positionsadressen för att kommunicera reklam eller annan information till Konsumenten.

8.3. Konsumenten har rätt att förbjuda insamling och användning av sina personuppgifter när som helst, förutom när det är nödvändigt att kunna fylla krav i avtalet eller för leverans av varor.

8.4. Användning av elektroniska personuppgifter för direktreklam sker endast om Konsumenten har gett ett separat godkännande för detta på webbsidan Delar24.se genom att kryssa i ”Jag vill få erbjudanden och nyhetsbrev från Delar24.se” under användarkontoinställningar.

8.5. Genom att betala för köpet via en bank med krypterad dataöverföring garanterar Konsumenten säkerheten för personliga bankkoder och dessa är inte tillgängliga för Webbutiken.

9. Reklamation
9.1. Webbutiken Delar24.se är ansvarig för bristande överensstämmelsen med avtalsvillkoren av varan som såldes tills Konsumenten som uppstår upp till två år efter att varan levererats till Konsumenten.

9.2. Vid uppkomst av bristen har Konsumenten rätt att vända sig till webbutiken Delar24.se senast inom två månader genom att ange fakturan som användes för att betala för varan.

9.3. Ifall en brist uppstår skall man sluta använda varan.

9.4. Webbutiken Delar24.se och Konsumenten kommer överens om reparation eller utbyte av den defekta varan. Webbutiken Delar24.se står för reparationskostnader.

9.5. Webbutiken Delar24.se är inte ansvarig för brister som orsakats av Konsumenten genom felaktig förvaring eller användning av produkten.

9.6. Ifall en bristande överensstämmelse eller ett fel uppstår, vänligen skicka en reklamation till Delar24.se e-postadress som innehåller beställarens namn, telefonnummer, ordernummer och en exakt beskrivning av bristande överensstämmelsen eller felet.

9.7. Reklamationen om den bristande överensstämmelsen med produktkrav eller fel skall lämnas in inom två månader efter att bristande överensstämmelsen eller felet har upptäckts.

9.8. Alla reklamationer granskas och Konsumenten kommer att kontaktas så snart som möjligt, dock senast 14 dagar från den dag då reklamationen togs emot.

9.9. Konsumenten har rätt att kräva rabatt på inköpspriset eller uppsägning av avtalet och återbetalning av pengarna för varan från webbutiken Delar24.se om webbutiken Delar24.se inte har möjlighet att reparera eller byta ut varan, om reparation eller utbyte av varan misslyckas, om webbutiken Delar24.se har inte åtgärdat felet inom skälig tid eller om konsumenten har lidit otillbörliga olägenheter.

10. Konsumentens rätt att vända sig till utskottet för kundklagomål
10.1. Om Webbutiken har vägrat lösa Konsumentens klagomål eller om Konsumenten inte är nöjd med den föreslagna lösningen och tycker att hens rättigheter har kränkts eller hens intressen har skadats, kan Konsumenten lämna ett klagomål till utskottet för kundklagomål via Kundskyddsverket eller till rätten. Konsumenten kan klaga själv eller via en representant. Uppgifter på utskottet för kundklagomål finns på Kundskyddsverkets hemsida; för att lösa problem som uppstår i EU medlemsländer ska man vända sig till Konsument Europa.

11. Returvillkor för karosser, pantprodukter och depositioner
11.1. För produkter såsom EGR-ventiler, bromsokar, startmotorer, generatorer, styrservopumpar och – växlar tilläggs oftast kostnaden av depositionen enligt ett förutbestämt belopp av fabriken. Depositionen återbetalas efter retur av den gamla karossen och när experten har bekräftat att karossen är oskadad. Pengarna återbetalas inte senare än inom 30 dagar efter retur av gamla karossen.

11.2. Bromsokar. Det gamla bromsokshöljet ska returneras ren och i inköpsförpackningen. Det returnerade höljet bör vara återställbart och fullständigt. Höljet ska inte vara svetsat, slitet eller mekaniskt skadat. Alla kanter och förslutningar skall vara intakta. Tekniska uppgifter av den returnerade produkten ska vara likvärdiga med den köpta produktens uppgifter.

11.3. EGR-ventiler. Det gamla höljet skall returneras ren och i inköpsförpackningen. Det returnerade höljet bör vara återställbart och fullständigt. Höljet ska inte vara svetsat, slitet eller mekaniskt skadat. Alla kanter och förslutningar skall vara intakta. Tekniska uppgifter av den returnerade produkten ska vara likvärdiga med den köpta produktens uppgifter.

11.4. Generatorer, startmotorer och luftkompressorer. Det gamla höljet skall returneras ren och i inköpsförpackningen. Det returnerade höljet bör vara återställbart och fullständigt. Höljet ska inte vara oxiderat, svetsat, slitet eller mekaniskt skadat, dvs. att alla kanter och förslutningar skall vara intakta. Startmotorns axeländen skall inte vara hettad (blå), axelbussningar skall vara intakta. Tekniska uppgifter av den returnerade produkten ska vara likvärdiga med den köpta produktens uppgifter.

11.5. Styrväxlar och pumpar. Det gamla höljet skall returneras ren och i inköpsförpackningen. Det returnerade höljet bör vara återställbart och fullständigt. Höljet ska inte vara oxiderat, svetsat, slitet eller mekaniskt skadat, dvs. att alla kanter och förslutningar skall vara intakta. Styrväxelns kuggstång får inte vara skadad eller skadad av korrosion. Om styrväxeln har oskadat original dammskydd med fabriksinstallerade metallklämmor, är det inte nödvändigt att kontrollera kuggstångens tillstånd. Tekniska uppgifter av den returnerade produkten ska vara likvärdiga med den köpta produktens uppgifter.