Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) (82kW) 4/1991-4/2000 Bildelar