Alco Reservdelar 14.02.2011

ALCO tillverkar filtrar för personbilar, lastbilar och andra fordon. Till urvalet inkluderar över 2500 olika typer av filter, och årligen lanseras ca. nya 200 filtrar på marknaden.

ALCO är ett välkänt och pålitligt bolag i mer än 40 länder runt om kring i Europa, Afrika och Mellanöstern. De har fyra stora distributioonsnät som ligger i Storbritannien, Tyskland, Grekland och Cypern, för att säkra en snabb service för våra kunder.

Luftfilter
Luftfiltrets uppgift är att rena luften som träder in i motorn. Den skall rena luften av olika partiklar som t.ex. damm, pollen, sot, etc. ALCO använder sig av sin egen unika teknik vid tillverkning av filtren. Denna teknink ger filtren en större aktiv yta. vilket åstadkommer att flitret har ett längre liv och dess kapacitet att plocka upp damm är långvarigare.

Oljefilter
När olika delar rör på sig i motorn orsakar detta friktion och för att de ska röra sig smidigt krävs det ett lager av olja. Om friktionen inte minskar kan det orsaka en förmiskad effektivitet i motorn och som också minskar livslängden på motorn.

Det är självklart att man behöver ett smörjmedel som inte äe smutsigt eller innehåller partiklar som kan vara skadande för motorn. Här är var oljefiltret kommer i bruk.

ALCO:s teknologier uppfyller kraven som motortillverkarna har.

Kupéfilter
Det är oundvikligt att luftförorenings nivåerna stiger, detta händer p.g.a. den märkbara ökningen av motorfordonstrafik. I detta sammanhang finns det många oförorenare som tränger in i bilen genom ventilationen. Förorenad luft innehåller stora mängder damm, pollen, sot, skadliga gaser och andra partiklar som kan vara skadliga för hälsan. Stora mängder eller mycket förorenad luft kan orsaka huvudvärk, illamående och allergier.

För att möta behovet av konsumenterna har ALCO utvecklat kupéfilter av hög kvalitet som an fånga fukt och även de minsta patiklarna. ALCO rekommenderar att man byter kupéfiltret minst årligen eller med 15 000 km mellanrum.

 

Land: Cypern

http://www.alcofilters.com/

Läs mera: Om varumärken

GMB Reservdelar 10.09.2016
GLO Reservdelar 10.09.2016
LPR Reservdelar 10.09.2016
Dolz Reservdelar 10.09.2016
Snr Reservdelar 10.09.2016
Moog Reservdelar 10.09.2016
Mann Reservdelar 10.09.2016
Trw Reservdelar 10.09.2016
NK Reservdelar 10.09.2016
Defa Reservdelar 28.01.2015
NGK Reservdelar 28.07.2008
LUK Reservdelar 28.07.2008